Objavljivanje oglasa preko FB

Dodali smo novu (staru) opciju: sada na oglasionline.rs možete dodavati oglase i preko Fejsbuka! Pristupite FB aplikaciji putem naše strane (kliknite na „Postavi oglas“): https://www.facebook.com/OglasiOnline

Putem aplikacije možete da dodajete fotografije koje već imate uploadovane u neki od albuma na vašem FB nalogu. Takođe, i neka polja su već popunjena (email, ime i sl.). Isprobajte i recite šta mislite!