Pomoć

Moj oglas je nestao sa sajta

Trajanje oglasa je ograničeno na 30 dana i nakon toga oglasi postaju nedostupni za pregled a nakon još 30 dana se brišu.

Kako da produžim oglas ili da platim VIP status

Postoje 2 načina da produžite oglas ili mu dodate VIP status:

1.) Registrujte se i idite na ovu stranu da dopunite kredit prateći uputstva. Nakon toga, idite na stranicu gde se nalaze svi vaši oglasi, i kliknite na dugme „Produži / Dodaj VIP“ pored oglasa koji želite da produžite. Zatim pratite uputstva i odaberite „Trajanje +60 dana“ i opciju da platite kreditima ili SMS porukom. Na kraju procesa ćete dobiti uputstvo za slanje poruke.

2.) Otvorite stranu na kojoj se nalazi vaš oglas, i kliknite na dugme „Produži trajanje oglasa za 60 dana“, ili „Dodaj VIP status oglasu“. Dobićete upustva za slanje SMS-a.

Kako da platim VIP status ili produženje oglasa kreditima?

Registrujte se i idite na ovu stranu da dopunite kredit prateći uputstva. Nakon toga, idite na stranicu gde se nalaze svi vaši oglasi, i kliknite na dugme „Produži / Dodaj VIP“ pored oglasa koji želite da produžite. Zatim pratite uputstva i odaberite „Trajanje +60 dana“ i opciju da platite kreditima. Kompletirajte porudžbinu, i sa vašeg računa će se automatski skinuti .