Uslovi i pravila korišćenja

Svi oglasi koji ne ispunjavaju navedene uslove biće obrisani bez prethodnog upozorenja, a lični podaci sadržani u oglasu mogu biti predati istražnim organima u slučaju da je protiv lica pokrenuta istraga ili istražni organ podnese zahtev za dostavu ličnih podataka o oglašivaču. Molimo da ne postavljate nedozvoljen sadržaj naveden u pravilima.

1.) Objavljivanjem oglasa potvrđujete da prihvatate ispod navedene uslove i pravila korišćenja sajta Oglasi Online . Mi zadržavamo pravo da uslove korišćenja s vremena na vreme menjamo, tj. aktuelizujemo. Molimo Vas da uslove korišćenja proveravate s vremena na vreme, zbog eventualnih promena.

2.) Vaš pristup i korišćenje servisa podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, predlažemo da prekinete ili uopšte ne započinjete korišćenje servisa.

3.) Lične podatke i informacije koje sakupimo prilikom Vašeg korićenja sajta Oglasi Online će biti korišćene isključivo u svrhe pravilnog funkcionisanja naših servisa i biće zadržane dog god postoji potreba da se obezbedi pravilno funkcionisanje servisa.

4.) Svi Vaši lični podaci (ime, prezime, e-mail adresa itd.) Oglasi Online će upotrebiti u skladu sa zaštitom ličnih podataka. Ti podaci NIKADA neće biti prosleđeni, prodati ili prepušteni trećim licima, osim u slučaju da to zahtevaju sudski ili izvršni organi.

5.) Sadržaj oglasa mora biti u skladu sa svim zakonima Republike Srbije. Zabranjeno je postavljanje oglasa koji se odnose na sledeće oblasti: droge, lekovi, prostitucija, kockanje, politika, nagradne igre, širenje verske, rasne, nacionalne i svih drugih oblika mržnje i šovinizma, pornografija, lažno predstavljanje, prodaja/preprodaja organa. Slike koje pošaljete u sklopu oglasa takođe ne mogu sadržati ništa od prethodno navedenog sadržaja.

6.) Ne snosimo odgovornost za štetu ili gubitke nastale nedozvoljenim i štetnim delovanjem na servis od strane trećih lica.

7.) Ne snosimo odgovornost za štetu ili gubitke nastale nedostupnošću servisa usled tehničkih problema (pad ili kvar servera, napad itd).

8.) Saglasni ste da administracija servisa po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta ukoliko ne ispunite uslove korišćenja.

9.) Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije.

10.) Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

11.) Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na „Kontakt” stranici.

12.) Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

13.) Zadržavamo pravo da u bilo koje vreme, bez prethodne saglasnosti ili obaveštenja, iz bilo kog razloga obrišemo oglas koji smatramo neprikladnim.

14.) Objavljivanjem oglasa slažete se da primate email obaveštenja (besplatna) o isteku oglasa i načinu da ga produžite.